Artykuły

Certyfikaty budowlane dla zrównoważonych domów

Certyfikat zrównoważonego budynku to oficjalne potwierdzenie, że budowla spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG). Otrzymanie takiego certyfikatu potwierdza, że nieruchomość została zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wartości takich jak ochrona środowiska, poszanowanie praw człowieka oraz odpowiedzialne zarządzanie. W Polsce funkcjonuje kilka oficjalnych certyfikatów potwierdzających standardy zrównoważonej budowli, m.in. certyfikaty BREEAM i LEED. Certyfikacja wpływa na wartość nieruchomości, a także pomaga inwestorom i deweloperom ocenić, w jaki sposób dany budynek przyczynia się do ochrony środowiska, oszczędności energii i poprawy jakości życia użytkowników.

Podsumowanie

 • Certyfikat zrównoważonego budynku potwierdza spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.
 • W Polsce dostępne są certyfikaty BREEAM i LEED potwierdzające standardy zrównoważonej budowli.
 • Certyfikacja budynku wpływa na jego wartość i ocenę wpływu na środowisko oraz efektywność energetyczną.
 • Certyfikaty budowlane przyczyniają się do rozwoju ekologicznego budownictwa i poprawy jakości życia użytkowników.
 • Inwestycja w certyfikację budynku ma korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Czym jest certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM to jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych certyfikatów zrównoważonego budownictwa na świecie. BREEAM to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Ten system ocenia wiele różnych aspektów budynku, aby określić jego stopień zrównoważenia i wpływu na środowisko.

Certyfikat BREEAM uwzględnia wiele kluczowych kategorii, takich jak:

 • Efektywność energetyczna: ocena zużycia energii przez budynek i stosowanie energii odnawialnej.
 • Odnawialne źródła energii: uwzględnienie wykorzystania energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna czy wiatrowa.
 • Zarządzanie wodą: ocena strategii oszczędzania wody oraz zastosowanych technologii i rozwiązań.
 • Materiały budowlane: uwzględnienie ekologicznych materiałów budowlanych i technologii.
 • Jakość powietrza wewnętrznego: ocena systemów wentylacji i filtracji powietrza w budynku.
 • Aspekty społeczne i zdrowotne: uwzględnienie zagadnień związanych z komfortem i bezpieczeństwem użytkowników.
 • Innowacje: ocena wprowadzonych innowacyjnych rozwiązań w projekcie budynku.
 • Transport i lokalizacja: ocena dostępności transportowej i lokalizacji budynku.

Certyfikat BREEAM jest przyznawany na różnych poziomach – od poziomu Pass, przez Good, Very Good, Excellent, aż do Outstanding. BREEAM jest często wybierany przez inwestorów i deweloperów jako miara zrównoważonego rozwoju budynków. W Polsce coraz więcej nieruchomości posiada certyfikat BREEAM, co świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej w sektorze budowlanym.

Czym jest certyfikat LEED?

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to jeden z najbardziej uznanych certyfikatów dla zielonego budownictwa na świecie. Jest oparty na systemie wielokryterialnej oceny budynków, zakładającym uwzględnienie szeregu czynników mających wpływ na ochronę środowiska i poprawę jakości życia użytkowników.

W procesie certyfikacji LEED brane są pod uwagę następujące aspekty:

 • Efektywna gospodarka wodna: oceniana jest możliwość oszczędzania i efektywnego wykorzystania wody w budynku, włączając w to rozwiązania takie jak systemy zbierania deszczówki czy instalacje sanitarno-higieniczne nisko-wodne.
 • Materiały i zasoby naturalne: oceniana jest odpowiedzialność budynku w kontekście wykorzystywania surowców naturalnych, preferowanie materiałów pochodzących z odnawialnych źródeł i recyklingu, a także redukcja ilości odpadów budowlanych.
 • Jakość środowiska wewnętrznego: oceniany jest wpływ budynku na zdrowie i komfort użytkowników, włączając w to jakość powietrza wewnętrznego, optymalne oświetlenie naturalne i akustykę.
 • Lokalizacja i transport: oceniana jest lokalizacja budynku w kontekście dostępności do środków transportu publicznego, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko.
 • Zrównoważony teren: oceniane są praktyki związane z ekologicznym zagospodarowaniem terenu wokół budynku, włączając w to minimalizację zanieczyszczeń gleby, dbałość o istniejącą roślinność i ochronę przyrody.
 • Innowacje i priorytety regionalne: oceniane są nowatorskie rozwiązania w zakresie zrównoważonego budownictwa, a także uwzględnienie lokalnych uwarunkowań i potrzeb społecznych.

Certyfikat LEED przyznawany jest na różnych poziomach, od Certified do Platinum, w zależności od liczby zdobytych punktów. Najczęściej ubiegają się o niego powierzchnie biurowe, przemysłowe, handlowe, hotelowe i szkolne.

Dla nowych budynków certyfikat LEED jest ważny jednorazowo i bezterminowo, natomiast dla budynków istniejących jest wydawany na pięć lat.

Aby zdobyć certyfikat LEED, należy spełnić określone kryteria i uzyskać odpowiednią liczbę punktów. Certyfikacja wymaga zaangażowania inwestora, projektanta i wykonawcy, a także współpracy z zewnętrznym assessorem LEED. Po zakończeniu procesu certyfikacji, budynek otrzymuje oficjalne potwierdzenie swojego zrównoważonego charakteru.

Przykładowe korzyści wynikające z certyfikacji LEED:

 • Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz kosztów eksploatacji budynku.
 • Poprawa jakości powietrza wewnętrznego i komfortu użytkowników.
 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości i atrakcyjności dla najemców lub użytkowników.
 • Promocja marki i pozytywny wizerunek inwestora jako zaangażowanego w ochronę środowiska.

Jak zdobyć certyfikat zrównoważonego budynku?

Aby otrzymać certyfikat zrównoważonego budynku, musisz spełnić szereg kryteriów związanych z ochroną środowiska i warunkami dla użytkowników budynku. Proces certyfikacji z reguły wymaga zaangażowania zewnętrznego eksperta, który pomoże pracownikom inwestora na każdym etapie procesu.

W przypadku certyfikacji BREEAM, konieczne jest skorzystanie z usług zewnętrznego assessora, który oceni zgodność projektu i budowy z wymaganiami certyfikacji. Natomiast w przypadku certyfikacji LEED, potrzebujesz LEED AP (accredited professional), czyli akredytowanego profesjonalisty z wiedzą na temat standardów LEED.

Proces certyfikacji budynku jest kompleksowy i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zatrudnienie zewnętrznego eksperta zapewni profesjonalne wsparcie i maksymalizację szans na uzyskanie certyfikatu na wymaganym poziomie.

Po przeprowadzeniu audytu przez organizację certyfikującą i zdobyciu odpowiedniej liczby punktów, budynek otrzymuje certyfikat zrównoważonego budynku na określonym poziomie, potwierdzając spełnienie norm i standardów dla zrównoważonego budownictwa.

Zalety zewnętrznego eksperta:

 • Fachową wiedzę i doświadczenie
 • Profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu certyfikacji
 • Optymalizację kosztów i zasobów
 • Zwiększenie szans na uzyskanie certyfikatu na poziomie, jaki jest dla Ciebie istotny

Zatrudnienie zewnętrznego eksperta jest inwestycją, która przynosi korzyści zarówno teraz, jak i w przyszłości, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu budynku na środowisko i wzrost wartości nieruchomości.

Proces certyfikacji Certyfikacja BREEAM Certyfikacja LEED
Ekspert Zewnętrzny asessor BREEAM LEED AP (accredited professional)
Parametry oceny Skala punktowa Skala punktowa
Punktacja Odpowiednia liczba punktów Odpowiednia liczba punktów
Wynik Certyfikat na określonym poziomie Certyfikat na określonym poziomie

Aby upewnić się, że Twój budynek spełnia standardy zrównoważonego budownictwa i otrzymać certyfikat zrównoważonego budynku, polecam skonsultować się z profesjonalistą i rozpocząć proces certyfikacji już teraz.

Certyfikat zrównoważonego budynku

Koszty i korzyści certyfikacji budynku

Uzyskanie certyfikatu zrównoważonego budynku jest płatne i kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota ta obejmuje zarówno koszty samej rejestracji i certyfikatu, jak i wszelkich formalności, w tym tłumaczeń oraz doradztwa konsultanta zewnętrznego.

Jednak inwestycja w certyfikację jest opłacalna zarówno pod kątem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Certyfikowane budynki zwykle mają niższe koszty eksploatacji, a także są bardziej atrakcyjne dla inwestorów czy najemców powierzchni biurowych. Certyfikacja przyczynia się również do zwiększenia wartości nieruchomości.

Koszty certyfikacji Korzyści z certyfikacji
Ekologiczne Kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych Niższe koszty eksploatacji
Ekonomiczne Formalności, doradztwo, tłumaczenia Atrakcyjność dla inwestorów i najemców
Wartość nieruchomości Zwiększenie wartości

Inwestycja w certyfikację budynku przynosi wielowymiarowe korzyści – zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, obniżenie kosztów eksploatacji, atrakcyjność dla inwestorów i podniesienie wartości nieruchomości. Warto więc rozważyć zdobycie certyfikatu zrównoważonego budynku, aby współtworzyć zielone nieruchomości, które są korzystne dla środowiska i ekonomiki.

Zielone nieruchomości

Wniosek

Certyfikaty budowlane dla zrównoważonych domów, takie jak certyfikat BREEAM i certyfikat LEED, są istotnym narzędziem w promocji i rozwoju zrównoważonego budownictwa. Otrzymanie takiego certyfikatu potwierdza, że budynek spełnia określone kryteria związane z ochroną środowiska i warunkami dla użytkowników. Certyfikacja wpływa na wartość nieruchomości oraz przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu budynków na środowisko.

Zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy doceniają korzyści płynące z certyfikacji budynków, takie jak niższe koszty eksploatacji, lepsza jakość powietrza wewnętrznego i większy komfort użytkowania. Dlatego warto starać się o certyfikat zrównoważonego budynku już teraz, aby przyczynić się do rozwoju ekologicznego budownictwa.